Regler, pubquiz


§ 1. Quizmaster har alltid rett.

§ 2. Spørsmål stilles av quizmaster i to omganger av 20 spørsmål. Riktig svar på spørsmål leses opp av quizmaster etter hver omgang. Dersom to lag står likt etter begge omganger kan quizmaster avgjøre om rekkefølgen skal avgjøres ved tilleggspørsmål, loddtrekning, eller om resultatet regnes som uavgjort.

§3. Lagene skal rette hverandres besvarelser, etter innsamling og utdeling av quizmaster.

§4. For å komme i betraktning til premie/i sammendrag skal det deltagende lag maksimalt bestå av fire personer. Det er ikke tillatt med noen typer hjelpemidler/ekstern kommunikasjon ved besvarelse. Bruk av mobiltelefon før besvarelse er innsamlet er å anse som fusk, og kan medføre diskvalifikasjon og uthengning.

§5. For å bli registrert som deltagende lag, må det leveres besvarelse i begge omganger.

§6. Som vinner regnes det lag som i sum har flest poeng etter to omganger.

§7. Protester på poengberegning kan fremmes, men det protesterende lag kan trekkes poeng dersom protesten er uberettiget.

§8. Ved feil retting kan laget som har rettet feil, trekkes for poeng, opp til det antall poeng som er feilrettet/feilsummert/feilberegnet.

§9. Høylytte mishagsytringer og annen udannet opptreden kan og vil medføre poengtrekk.

§10. Quizmaster har alltid rett. Forsøk på korrumpering av quizmaster er i høyeste grad tillatt.

For turnering:

§11. For å delta i turnering/sammendrag skal laget være registrert. Registrering skjer ved at laget velger en ”kaptein” som forestår registrering på vegne av laget. Vedkommende svarer for laget, mottar premier på vegne av laget og fordeler premier internt. Andy’s/Quizmaster holdes skadesløse ved uenighet om intern fordeling.

§12. Et registrert lag behøver ikke bestå av de samme personer hver gang for å delta. Kapteinen svarer for lagets sammensetning.

§13. Poengberegning i sammendrag, pr runde;

Det vinnende lag gis 8 poeng
2 plass gir 6 poeng
3 plass gir 5 poeng
4 plass gir 4 poeng
5 plass gir 3 poeng
6 plass gir 2 poeng
Øvrige lag gis 1 poeng
Ved disputt om poengtildeling trer § 1 umiddelbart i kraft.
(Med begrenset antall lag nyttes 3-2-1 som poengtildeling)

§ 14. Turneringen løper innen den periode som er bestemt av Andy’s. Andy’s/quizmaster kan unnta enkelte quizdager i perioden fra å gjelde i sammendraget. Vinner er det lag med flest poeng i sammendraget ved turneringsperiodens utløp.

§ 15. Vi har spørsmål innen absolutt alle kategorier, og det kan like godt dreie seg om et tema som refinansiering, som idrett.

© Pubquiz.no

Comments are closed.